top of page

A Woman On A Mission Power Of Prayer Skit/Dinner

Public·6 members
Christopher Jones
Christopher Jones

Kafshet Jorruazore Butaket


Kafshet Jorruazore Butaket
Kafshet jorruazore butaket janë një grup i madh i kafshëve që kanë një trup të butë dhe zakonisht një lloj të jashtëm të skeletit të quajtur kallamisht. Kjo grup përfshin shumë lloje të njohura si midhja, karkaleca, sipokalli, sipokalli i detit, sipokalli i tokës, sipokalli i ajrit, sipokalli i ujit, sipokalli i baltës, sipokalli i zjarrit, sipokalli i erës, sipokalli i qiellit, sipokalli i yjeve, sipokalli i hënës, sipokalli i diellit, sipokalli i zemrës, sipokalli i dashurisë, sipokalli i jetës, sipokalli i vdekjes, sipokalli i lumturisë, sipokalli i trishtimit, sipokalli i gëzimit, sipokalli i dhimbjes, sipokalli i shpresës, sipokalli i frikës, sipokalli i guximit, sipokalli i forcës, sipokalli i dobësisë, sipokalli i mirësisë, sipokalli i keqsisë, sipokalli i drejtësisë, sipokalli i padrejtësisë etj.


Butaket janë kafshë shumë të vjetra dhe kanë origjinën e tyre në periudhën e Kambrikut rreth 540 milion vjet më parë. Ata janë shpërndarë në të gjitha mjediset e ujit dhe disa prej tyre mund të jetojnë edhe në tokë. Butaket kanë një diversitet të madh të formave dhe madhësive dhe kanë një rol të rëndësishëm në ekosistemet e detit dhe ujërave të ëmbla. Disa prej tyre janë ushqim për njeriun dhe kafshët e tjera dhe disa prej tyre kanë vlera ekonomike dhe kulturore.


DOWNLOAD: https://diutilxtracgi.blogspot.com/?download=2w352E


Njihuni me disa lloje interesante të butakeve në vijim:  • Midhja: Midhja është një butak me dy guska të trasha që mbrojnë trupin e tij. Midhja jeton në ujërave të ëmbla ose detare dhe ushqehet me plankton dhe materie organike në ujër. Midhja mund të prodhojë perla kur një grimcë e huaj futet brenda guskave të saj dhe ajo e mbulon me shtresa të kalcium karbonatit.  • Karkaleca: Karkaleca është një butak me një gusk spiral qe rritet me sa rritet trupi. Karkaleca jeton në det ose në tokën e lagur dhe ushqehet me bimë ose kafsh. Karkaleca ka një organ të quajtur radula qe pёrdor për të grirё ushqimin. Karkaleca mund të bjerё gjurmёt e tij kur ndihet në rrezik.  • Sipokallia: Sipokallia ështё njё butak pa gusk por me njё trup fleksibël qё mund tё ndryshojё formёn dhe ngjyrёn. Sipokallia jeton nё det dhe ushqehet me peshq, krimba dhe butake tё tjerё. Sipokallia ka njё tru tё zhvilluar dhe njё sistem nervor tё komplikuar. Sipokallia mund tё lёshojё njё lëng të zi kur ndihet në rrezik për të shpërndarë armikun.
Për më shumë informacion rreth butakeve, ju mund të vizitoni këto faqe interneti:


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page